Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen - Paardenmarkt 104, Rodestraat

Jacques De Braekeleer, 1855, natuursteen, geschilderd 
2012-06-23 DSCF2191 c96

In de 'De Vlaemsche School' bracht P. Génard een artikel naar aanleiding van de grote viering in Antwerpen op 4 maart 1855 van het een jaar eerder afgekondigde dogma van Maria Onbevlekt Ontvangen. Hij besprak toen de plaatsing van dit beeld van Jacques De Braekeleer (1823-1906), geïllustreerd met een tekening.

 

Ten teken van haar volledige overgave aan Gods wil houdt Maria de handen gespreid en ten teken dat zij uitzonderlijk niet door het duivelse kwaad 'bevlekt' is, vertrapt zij de slang. De grote bolvormige console is met wattige wolkjes gesierd.

 

Bij de gevelrenovatie eind 2003-begin 2004 werd het beeld veiligheidshalve afgenomen, het kwam na het einde van de werken herschilderd terug. Inmiddels was Maria's rechtervoorarm verloren gegaan.

P. Genard, “Het feest der onbevlekte ontvangenis”, ‘De Vlaemsche School’, 1 (1855), p. 66, ill. op p. 68

 

Archief en literatuur:

  • Archief: Hs1491, [f° 4r°]
  • Iconografie: P. Genard, “Het feest der onbevlekte ontvangenis”, ‘De Vlaemsche School’, 1 (1855), p. 66, ill. op p. 68
  • Literatuur: Thyssen 1902, p. 306; Thyssen 1922, p. 255; Bouwen 3nb 1979, p. 394; Schepens 1981, p. 205; Madonna 2002, p. 162; Madonna 2010, p. 177
  • Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna's: nr. 1, (2002), p. 11
  • Referentie: vkb1.0115

Boven: Tekening door J. De Braekeleer in Genard (1855)

 

 

Onder: het met een baldakijn en devotielantaarn voorziene beeld van de hoek Paardenmarkt en Rodestraat op een prentbriefkaart uit 1911-1912. Al op een foto uit 1892 is deze opstelling te zien - 'Anvers. La Nouvelle Église de St Antoine de Padoue, inaugurée en 1911 / Antwerpen. De Nieuwe Kerk van St-Antonius van Padua, ingehuldigd in 1911', E.S. à B. (verz. WS)