Lijst van de in 1814, of kort erna, ‘herstelde’ beeldhouwwerken

Nog aanwezig, maar al dan niet van locatie veranderd of later vervangen.

Onze-Lieve-Vrouw en O.-L.-Vrouw met Kind

Calvariegroep Schrijnwerkersstraat (Wilde Zee)
Calvariegroep Korte Nieuwstraat
Piëta — Rijkenhoek 2-4, Scheldeken
H. Antonius abt Sint-Antoniusstraat 70
H. Begga — Rodestraat 39 (Begijnhofpoort)


Verdwenen beelden die in 1814 aan gevels werden herplaatst (al dan niet later vervangen)

Onze-Lieve-Vrouw en O.-L.-Vrouw met Kind

 • Bogaardestraat, Happaertstraat [Thyssen (1922): 221-222]
 • Kleine Kauwenberg, Lange Winkelstraat 1 [Thyssen (1922): 244]
 • Koningin Astridplein 1 (Carnotstraat) [Thyssen (1922): 312-314]
 • Drukkerijstraat, Steenhouwersvest [Genootschapsboek, archief Sint-Andrieskerk]
 • Kauwenstraatje, Kleine Kauwenberg [Thyssen (1922): 248]
 • Keizerstraat 53, Koningstraat [Thyssen (1922): 196-197]
 • Lange Doornikstraat 22 [Thyssen (1922): 135]
 • Lange Nieuwstraat 3 (Sint-Nicolaaskapel, portaal) [Thyssen (1922): 270]
 • Lange Schipperskapelstraat [Hs 1491, f° 5v, 5bis r, 15v]
 • Oude Beurs, Wisselstraat [Thyssen (1922): 171 (Oude Beurs en Spanjepandsteeg)]
 • Pandstraat (Lange en Korte) [Thyssen (1922): 58, 123]
 • Schippersstraat [Thyssen (1922): 58, 237]
 • Zand (Klein Bierhoofd; Kleine Bierpoort - stadskant) [Thyssen (1922): 126, 130-131]

H. Johannes de Doper — Eiermarkt (vml. H. Johannes de Doperkerk van het Beggaardenklooster)
H. Johannes Nepomucenus — Pottenbrug, Minderbroedersrui


Elders bewaard

 • Calvariegroep, Falconplein - Christus aan het kruis in 1900 in de Sint-Pauluskerk geplaatst, naast het hoogzaal. [Zie o.m.: Floris Prims, “Het kruisbeeld op het Falconplein”, ‘Antwerpiensia’ 19 (1948), Antwerpen, 1949, p. 37-42]