H. Jozef met Kind - Sint-Rochusstraat 45 (vml. kapucienessenklooster)

J.B. De Vos, 1863 of 1864, terracotta (houten kruis) - Monument 19 april 1955 
2009-04-06 dscf0322 c96

De monumentale barokportiek van het vml. klooster van de zusters kapucienessen (nu Instituut voor Tropische Geneeskunde, ITG, campus 'Rochus') bevat in de nis onder het driehoekig fronton een compacte beeldengroep van de H. Jozef met Jezus als knaap. Beide figuren zijn elk quasi vrijstaand rondplastisch opgevat, maar staan wel door oogcontact in dialoog met elkaar. Technisch zijn ze verbonden door een vrij hoge, hoekige, niet opgedeelde voetplaat.


Christus, aan Jozefs rechterhand, kijkt naar zijn voedstervader en toont hem een opgericht kruis. Jozef die hem gadeslaat, drukt zijn linkerhand aan zijn hartstreek, met zijn rechterarm raakt hij het Kind aan het hoofd aan (moeilijk zichtbaar).


De terracottasculptuur is monochroom in een steenimiterende kleur 'wit' geschilderd, net als de nis. Naar vorm is het een traditioneel academisch werk, J.B. De Vos vervaardigde het in 1863 of 1864. <noot 1> Door de afbladderende verf (april 2009) is het oranjerode materiaal plaatselijk zichtbaar.

2009-04-06 dscf0326 c96

<noot 1> In de publicaties van Thyssen komen twee data voor 1863 en 1835; de eerste in de biografische nota’s van de kunstenaars, de laatste in de straatnamenregister. Het jaartal 1864 wordt vermeld in het Hs1491, een onafhankelijke bron. Beiden vermelden J.B. De Vos (Jos. Devos) als auteur.

 

Archief en literatuur:

  • Archief: Hs1491, [f° 17v°]
  • Iconografie: SAA, FOTO-OF#03901 (SA037050; Leo Peleman, 1940)
  • Literatuur: Thyssen 1902, p. 51, 234; Thyssen 1922, p. 34, 226-227; Bouwen 3nb 1979, p. 490; Schepens 1981, Beschermd 1990, p. 156; Madonna 2010, p. 217
  • Referentie: vkb1.0372

Foto's WS, 6 april 2009

 

Teksten

 

  • De Vos, J.B., was werkzaam in de laatste helft der XIXe eeuw. Hij maakte: 1. In de kapel van O. L. Vrouw Presentatie, in St-Jacobs, op het altaar, het beeld van St-Joris (1867). — 2. Het houten beeld van de H. Gertrudis, in St-Caroluskapel aldaar (1867). — Het beeld van het H. Hart van Jezus, in St-Paulus. — 4. Het H. Hart, in de kapel der Theresianen (1870). — 5. De H. Jozef, bij de Capucinersen (1863). [Thyssen 1922, p. 34]