Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Pieter van Hobokenstraat, Prinsesstraat 1

Onbekende beeldhouwer, geplaatst in 1922, terracotta, geschilderd in terracottakleur
2014-05-24 DSC 2126 c96

Een door tijdgenoten als "prachtig" of als "een van de schoonste beelden" beschouwde Madonna werd hier, na beschadiging door een storm, eind 1921 afgenomen. <noot 1> In mei 1922 kwam in vervanging het huidige kleinere beeld, van een heel ander type. De symboliek verschoof van een imposante rechtopstaande 'Moeder van de Zaligmaker' (met een schattig Jezuskind), naar een lieftallige zittende 'Medeverlosseres' (met een strijdbaar Kind). Ook de console werd vernieuwd, zij het met respect voor de voorstelling van de ossenkop, een verwijzing naar de huisnaam 'den Grooten Ossekop'. In tegenstelling tot voordien plaatste de kunstenaar er wel vleugels bij. Dacht hij aan de evangelist Lucas, bekend bij de beeldende kunstenaars door de historische Sint-Lucasgilde? Alleen de plaatsing is gedateerd, noch de periode van ontstaan noch de naam van de beeldhouwer zijn bekend.
Maria, rustend op de maansikkel, ziet toe hoe het Kind met zijn kruisstaf de slang (met appel in de muil) doorboort. Om deze taak te vergemakkelijken, draagt zij hem in beide handen; bovendien helpt ze mee door het serpent met een voet de kop in te drukken. Het Jezuskind is naakt en ook Maria is schraler gekleed dan gewoonlijk: ze heeft geen hoofddoek om, de mantel is beperkt zichtbaar en haar voorarm is ontbloot.
De (vernieuwde) luifel met verguld lambrekijn en bekroond door een rijksappel, oogt prachtig decoratief. Dat de plaquette van de Europa Nostra-prijs (2001) voor de algehele werking van de vereniging Voor Kruis en Beeld hier opgehangen werd, mag gezien worden als een extra compliment voor de restauratie van dit beeld in 1999 door Kim Raymakers. De eenvoud van de lichtarm die sterk contrasteert met het geheel, zorgt ervoor dat een 'historisch karakter' aanwezig blijft.

 

<noot 1> Een foto uit de late 19de eeuw toont inderdaad een beeld van grote klasse dat rijk voorzien was van bijwerk (zwevende engelen, gevleugelde engelenkopjes, H. Geest in stralenkrans) en extra verzorgd werd gepresenteerd (met luifel, gevelveld, console en lantaarn). Maria, gekroond en gehuld in een zwierig gedrapeerde lichte mantel, presenteerde het naakte Jezuskind voor zich. Opvallend was het dynamische Kind, hij reikte naar een grote rijksappel die Maria hielp dragen. Noch maansikkel, slang of kruisstaf waren aanwezig. - Foto, archief Voor Kruis en Beeld

  

pdfPersknipsel, 2001 (zonder referentie)