H. Catharina - Rodestraat 39 (Begijnhof, kerkportiek)

Beeldhouwer onbekend, natuursteen — Beschermd monument 24 februari 1975
2014-12-10 dsc 9261 c96

In een nis van de portiek van de begijnhofkerk, een gebouw uit 1810, is een borstbeeld van de heilige Catharina, patrones van de kerk, geplaatst.

In 2014 kreeg het een conserverende behandeling. Verdere gegevens hierover ontbreken.

 

Citaten:

• « [Niet meer bestaande beelden, toegeschreven aan Michiel (I) Van der Voort op twijfelachtige grond]
2. Antwerpen, Begijnhofkerk: Sinte Katharina met twee kindertjes.
De Cuyper (1103) schreef: "Boven de kerkpoort een borstbeeld van S. Catharina met twee kinderkens, levensgroot, in greesteen, gebeiteld door van der Voort (?)". Het vraagteken, dat hij achter deze mededeling plaatst, geeft natuurlijk te bedenken. » [Tralbaut (1949), p. 365]

 

• 4. Boven het kerkportaal ziet men een borstbeeld van de H. Catharina, maagd en martelares, en boven eene zijdeur eenen kleinen Salvator en eene Lieve-Vrouw, beiden in gebakken aarde. [Thyssen 1922, p. 256]

2015-05-05 dsc 0351 c96

 

Archief en literatuur:

  • Iconografie: KIK, B31058 (westgevel, 1942); Madonna 2010, p. 261
  • Literatuur: Thyssen 1922, p. 256; Tralbaut 1949, p. 365; Brabant 1979, p. 35, 36
  • Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna's: pdf22 (2015), p. 5
  • Referentie: vkb1.0389

Boven: foto's WS 2014, onder WS 2016