H. Jozef met Christus als kind - Rodestraat 39 (Begijnhof)

Vermoedelijk commerciële productie, steenachtig materiaal, geschilderd — Beschermd monument 24 februari 1975

2008-08-21 dsc0870 cb96

Hierboven, foto WS, 2008

 

Hoewel deze kleine beeldengroep van de H. Jozef met Kind al fotografisch werd geregistreerd in de jaren 1930 (cf. KIK, fotoagentschap Acta) komt hij in geen enkele beschrijving voor. Hij is te vinden boven de poort van de voormalige pastorie, een met kantelen en hoektorentjes voorziene historiserende 'restauratie' uit het eerste decennium van de 20ste eeuw.

Vermoedelijk gaat het hier om een in de handel aaangekocht beeldje van een commerciële productie.

 

Het beeldhouwwerk werd in 2008 in eigen beheer behandeld door een bewoonster van het begijnhof.

 

2008-08-21 dsc0866 cb96

 

Archief en literatuur:

  • Iconografie: KIK, E039517 (Acta) en E038983 (Acta); Madonna 2010, p. 260
  • Literatuur: Thyssen 1902, —; Thyssen 1922, —; Brabant 1979, —
  • Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna's: —
  • Referentie: vkb1.0378

Hierboven, foto WS, 2008

 

Citaten: