2660 Antwerpen gevelbeelden (foto)

 

aartselaarstraat157 c96
vkb1.1351 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Aartselaarstraat 157

 

Een klassiek beeld van een staande Onze-Lieve-Vrouw met Kind op de linkerarm. Geplaatst op een kleine decoratieve console. Erboven het restant van een lantaarn. — [WS]

 

Foto E. Van Honsté, voor 2006

 


 

antwerpsesteenweg326 c96
vkb1.1352 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Antwerpsesteenweg 326

 

Aan de Antwerpsesteenweg kom je een van de vele exemplaren tegen van dit type 'Moeder Gods', de tekst die op het voetstuk te lezen valt. — [WS]

 

Foto E. Van Honsté, voor 2006

 

TedereMoederB DSCF6541 s2 Blue th

 


 

berkenrodelei36 c96
vkb1.1353 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Berkenrodelei 36

 

In een smalle gemetste nis staat een klein wit en popperig beeldje uit de jaren 1960. Maria laat het rechtopstaande en geklede Jezuskind op haar rechterhand rusten, ze drukt het extra stevig tegen zich aan met haar linkerarm. — [WS]

 

Foto E. Van Honsté, voor 2006

 


 

eikenlei26 c96a
vkb1.1367 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Eikenlei 26

 

De Moeder Gods die hier in een gevelnis tussen de kleinste ramen van de bovenverdieping opgesteld staat is een vervangster voor een verdwenen, ouder beeld.

Het eerste beeld, geplaatst in de bouwperiode (1953), diende in de jaren 1980 wegens beschadiging te worden vervangen.
Er kwam een nieuw beeldje vervaardigd door Albert De Smedt (° 1927), die voornamelijk bekend is voor zijn Reynaertsculpturen in het Waasland.

In de tussentijd stond er voor een poos een 'bedevaartbeeldje', een plasticflesje gevuld met gewijd water. — [WS]

 

Foto E. Van Honsté, voor 2006

2006-09-11 dscf6115 c96

Het beeldje vervaardigd door Albert De Smedt

Foto WS, 2006 (9/11/2006)

 


 

heidestraat195 c96
vkb1.1354 - Onze-Lieve-Vrouw - Heidestraat 195

 

Voor een raampje op de verdieping was de dorpel geschikt om er een beeldje op te plaatsen. Een tijdlang stond hier een kleine 'Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes'. Medio 2006 was ze verdwenen. — [WS]

 

Foto E. Van Honsté, voor 2006

 


 

hendriklei57 c96
vkb1.1355 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Hendriklei 57

 

Een van de vele voorbeelden van de devotie voor 'Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart van Jezus' tref je hier aan. Het klassiek opgevatte beeld komt je in het Antwerpse wel vaker tegen, al dan niet in varianten. Deze sculptuur rust op een rijk versierde console met een engelenkop. — [WS]

 

Foto E. Van Honsté, voor 2006

 


 

janvandewauwerstraat30 c96
vkb1.1356 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Jan Van de Wouwerstraat 30

 

De Madonna hier tegen de baksteengevel is een klein halfbeeldje in geglazuurde, zachtgetinte terracotta met sporen van goudafwerking. Het is voorzien van een kleurig bloemenslingertje in plastic.

Maria is gekleed in een kapmantel en draagt het Jezuskind op de linkerarm. Met haar rechterhand drukt ze het Kind veilig tegen zich aan. — [WS]

 

Foto E. Van Honsté, voor 2006

 


 

2006-09-11 dscf6084 c96
vkb1.1357 - Onze-Lieve-Vrouw - Kioskplaats 33

 

Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen op de Kioskplaats dateert naar stijlkenmerken uit de periode van tussen de twee wereldoorlogen (Interbellum) maar werd geplaatst in het Mariajaar 1954 zoals op het voetstuk te lezen valt ('MARIA JAAR 1954').

 
Maria, met de blik neergeslagen, wordt in biddende houding voorgesteld, de handen samengevouwen voor de borst. De mantel, die haar hoofd bedekt, sluit dicht aan tegen haar lichaam en wordt gekenmerkt door een gestileerde golvende plooienval onderaan. Ook Maria's haar is gestileerd golvend weergegeven. Het beeld bezit een strakke voetplaat en rust op een geometrisch opgebouwde, geblokte console. Er is geen verlichting voorzien. — [WS]

 

Foto WS, 2006

 


 

krugerstraat24 c96
vkb1.1360 - Onze-Lieve-Vrouw - Krugerstraat 24

 

Een witgeschilderd beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes staat hier op een decoratieve console.

Twee dolfijnen (zeemonsters) schragen een kleine cartouche waarop een ster te merken valt. Het is niet duidelijk of deze twee elementen verwijzen naar Maria als 'Stella Maris' (ster der zee) of een andere betekenis hebben. Een gelijkaardige console werd ook gebruikt in de Berchemse Ruytenburgstraat 82 voor net hetzelfde beeld, daar dateerde de plaatsing (inzegening) uit 1954. — [WS]

 

 OLV OO Biddend DSCF8827 crop B th

 

Foto E. Van Honsté, voor 2006

Zie Ruytenburgstraat 82 - vroeger ten huize Janssens-Hendrix (Parochie O.-L.-Vrouw Middelares en Sint-Lodewijk Berchem)

 


 

0000 temp278 geen-afb
vkb1.0000 - Christus - Krugerstraat 101 (Heilig Hartkerk Zwaantjes)

 

Een beeld van Christus Heilig Hart voor de kerk en een gebeeldhouwd timpaan van het kerkportaal. — Zie Kerken in Vlaanderen

 


 

krugerstraat105 c96
vkb1.1358 - Onze-Lieve-Vrouw - Krugerstraat 105

 

Maria Onbevlekt Ontvangen wordt hier voorgesteld in een klassiek gedrapeerd kleed, hoog onder de borst opgehouden, ze draagt een wijde mantel die haar hoofd bedekt. Als teken van haar overgave spreidt ze de armen in een breed gebaar, de handpalmen geopend. Vanuit elke hand waaiert een opgezet stralenbundeltje uit. Achter haar hoofd draagt ze een eveneens opgezet ringvormige nimbus. Deze opzetstukken zijn in metaal vervaardigd.

 
Het beeldhouwwerk wordt overluifeld door een natuurstenen neogotisch architecturaal uitgewerkt baldakijn. Het bezit een veelhoekige voetplaat die rust op een driekantige natuurstenen console. — [WS]

 

Foto E. Van Honsté, voor 2006

 


 

krugerstraat109 c96
vkb1.1359 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Krugerstraat 109

 

Vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw wordt de devotie voor 'Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand' door de Redemptoristen (Augustijnen) gepropageerd.
Ze gaat terug op een Byzantijnse icoon die in Rome wordt vereerd.

De hier tegen de gevel aangebrachte terracottategel, met voorstelling in reliëf van dit schilderij, lijkt te zijn overschilderd. Onderaan leest men: 'O.L.VROUW van ALTIJDDURENDE BIJSTAND / BESCHERM ONS GEZIN'. — [WS]

Zie voor een vergelijkbare tegel, Betogingstraat 19, Borgerhout

 

Foto E. Van Honsté, voor 2006

 


 

lageweg114 c96
vkb1.1361 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Lageweg 114

 

De Madonna aan de Lageweg is een vrij groot witgeschilderd beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand.

Maria draagt Jezus op de linkerarm. Moeder en Kind zijn gekroond. Naast hen presenteren twee aanvliegende kleine engelen objecten van de Passie.
Achter de voorstelling is tegen de gevel een gestileerde stralenkrans aangebracht, die de contouren van Maria's mantel net iets vergroot.

Het beeld bezit een afgeschuinde, hoekige en vrij hoge voetplaat. Het rust op een in verhouding aangepaste decoratieve console. — [WS]

 

Foto E. Van Honsté, voor 2006

 


 

2006-09-11 dscf6098 c96
vkb1.1365 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Marneflaan 3

 

Aan de ingang van het park van het Kasteel Sorghvliedt (districtshuis Hoboken), tegenover de Van Amstelstraat, is bovenaan de muur een met glas afgesloten stenen wegkapelletje aangebracht. Het puntdakje bezit een metalen kruis in top.

Achter het rondbogig, gedeeld venster is samen met kunstbloemen een kleine Madonna opgesteld.
Het veelkleurig, realistisch beschilderd beeldje toont een tedere Moeder Gods. Het slapend Jezuskind ligt beschut onder Maria's mantel. — [WS]

 

Foto's: WS, 2006

2006-09-11 dscf6100 c96

2006-09-11 dscf6101 c96

 


 

2006-09-11 dscf6090 c96
vkb1.1362 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Rodekruislaan 2

 

Een klein klassiek uitgewerkt, witgeschilderd beeldje van de Moeder Gods staat in een rondbogige gevelnis boven de inkom van deze woning.

Maria draagt het zittende, geklede Kind op de linkerarm en droeg waarschijnlijk rechts een scepter in de hand (verdwenen), beiden zijn gekroond. Jezus spreidt zijn armen in een breed verwelkomend gebaar, is het tevens een allusie op een kruis? Maria staat op een nu ondefinieerbare vorm van kleine rond uitgewerkte voetplaat. Er is geen verlichting voorzien. — [WS]

 

Foto E. Van Honsté, voor 2006

 


 

2006-09-11 dscf6093 c96
vkb1.1363 - Onze-Lieve-Vrouw - Rodekruislaan 11

 

Op de afgeschuinde hoek van deze halfvrijstaande woning is halverwege de gevel een voorstelling van Maria in gebed aangebracht.

Maria, staand, met het hoofd neerwaarts gericht, is in gebed verzonken. Ze draagt een opgezet cirkelvormig metalen nimbus. Haar toegevouwen handen steken enkel uit haar mantel naar voor. De voorstelling is zeer gestileerd, symmetrisch en frontaal opgevat en werkt plastisch met scherpe lichtcontrasten. Vanop afstand lijkt haar mantel wel een vleugelpaar. Onderaan de voorstelling rust een scherpe maansikkel op een perfecte bol, een verwijzing naar Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

Het geheel bezit een wigvormige voetplaat en wordt gedragen door een arduinen, scheepsboegachtige console.

Dit type van vrijstaand gevelbeeld kom je in de Antwerpse regio nog op enkele plaatsen tegen. Het werd vervaardigd door Van Dongen (1890-1969); een beeld uit de Jozef Posenaerstraat 41 in Borgerhout dateert van 1945. — [WS]

 

OLV Bid FvD 2006-10-30 8449 2 th

 

Foto E. Van Honsté, voor 2006

 


 

rodekruislaan15 c96
vkb1.1364 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind (verdwenen) - Rodekruislaan 15

 

Een klassiek 20ste-eeuws beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans verdween hier omstreeks 2006.

 
De staande Madonna, met gebedsnoer, droeg het zittende, naakte Jezusind op de rechterschouder dicht tegen zich aan. Jezus rechterarm rustte op de borst van zijn moeder.

 
Het beeld bezat een hoekige voetplaat en rustte op een decoratieve console eindigend in een floraal motief. Vooraan de console was het Mariamonogram 'RMR' in hoogreliëf uitgekapt.

 

Naar analogie kan dit werk aan Bruno Gerrits worden toegeschreven, zie Lange Leemstraat 200.

 

Foto E. Van Honsté, voor 2006

 


 

2006-09-11 dscf6105 c96
vkb1.1366 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Roodborstlaan 17

 

Aan de gevel van deze halfvrijstaande woning uit de jaren 1960, is op de vrijwel raamloze eerste verdieping de baksteenmuur versierd met een sober wit madonnabeeld uit de bouwperiode.

Onze-Lieve-Vrouw draagt het zittend Kind op de rechterarm, beiden zijn gekroond. De vormgeving is zeer gestileerd en vlak binnen een gepolijste steen gehouden. Ogen, neus en mond worden meer gesuggereerd dan volplastisch uitgewerkt. Enkel Maria's steunende hand en haar kroon zijn als accenten beter gedetailleerd.
De sculptuur is zonder console in de gevel bevestigd, er is geen lantaarn.

Beeldhouwer Guy Maclot (1929-2008), die een tijdlang in Hoboken woonde, vervaardigde deze Madonna. Er kon geen signatuur of datering op het beeldhouwwerk gevonden worden, maar het dateert uit de bouwperiode. — [WS]

 

Foto's; WS, 2006

2006-09-11 dscf6107 c96

 


 

steynstraat210 c96
vkb1.1838 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Steynstraat 210

 

'MOEDER GODS' op voetplaat, vooraan.

 

 TedereMoederB DSCF6541 s2 Blue th

 

Foto E. Van Honsté, voor 2006