2030 Antwerpen gevelbeelden (foto)

Philadelphiastraat Brooklynstraat
vkb1.0915 - Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - Brooklynstraat, Philadelphiastraat

 

Luchtbal – Aan de kant van de Brooklynstraat van het hoekhuis met de Philadelphiastraat werd in 2001 een traditioneel kapelletje met kleine beeldjes van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en Bernadette Soubirous genoteerd. In juli 2013 was het ook aanwezig. — [WS].

 


Grotere kaart weergeven

 

 


 

Canadalaan107 

vkb1.0914 - Onze-Lieve-Vrouw en H. Geest - Canadalaan 111

 

Luchtbal – Aan de zijgevel van het gebouw Canadalaan 111 is een reliëf aangebracht, waarvan de auteur niet vermeld is, maar dat kan doorgaan als een werk van Albert Poels. Het is een voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw met bovenaan de H. Geest als duif in een stralenkrans (ca. 120 cm h). — [WS]

 

 

 


 

Cardiffstraat21 2c96
vkb1.1242 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Cardiffstraat 21

 

Luchtbal – Deze Madonna werd eind jaren 1930, begin jaren 1940 mee op een prentbriefkaart van de toenmalige Parochiale Jongensschool afgebeeld. In 2013 was het beeld er nog aanwezig, het pand met de Madonna is vandaag een lokaal van de 'Scouts Luchtbal'. — [WS]

 

2983 245868870 961

Prentbriefkaart (te dateren eind jaren 1930, begin jaren 1940)
'Luchtbal. Cardiffstraat. Parochiale Jongensschool',
[een uitgave van] Bazar Andries Luchtbal, nr. 8 - verz. WS

 

Let op de nog aanwezige gevelpunt boven de inkom van het belendend schoolgebouw.

 

 

 


 

Ekeren 31 0003 c96
vkb1.1398 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Groot Hagelkruis 185

 

Bij de bouw van de woning in 1959 kwam aan de baksteengevel een beeldje van de 'Moeder Gods' op een kleine console. De vaalkleurige, klassieke Madonna – gebaseerd op gotische voorgangsters – past perfect in het tijdskader. De combinatie van hedendaags met antiek was toen iets dat voor jonge mensen als 'modern' werd ervaren.

 

Literatuur (en bron foto):

• Hermine Johnson-De Wagter, "Liefde gaf u duizend namen: Kapelletjes en Mariabeelden in de parochiefederatie Ekeren", Ekeren, 2002.

 


 

na 96
vkb1.1391 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Handboogstraat, Wimpelstraat

 

In de wijk Schoonbroek kwam in 1961 een Mariamonument, dat door elf bewoners van deze toen nieuwe wijk in overleg werd ontworpen en gerealiseerd. Ze werden hierbij gestimuleerd door onderpastoor Herman Peeters.
Van de zeven verschillende ontwerpen, ingediend door drie bewoners, werd datgene van Rik De Winter weerhouden. Architect P. Michielssens uit Berendrecht, vervolmaakte het ontwerp.
Het bouwwerk zelf was een buurtaangelegenheid, Gaston Nuyts († 1984) uit de Kruisboogstraat realiseerde het samen met vriend-collega Rik Huybrechts († 1986) uit de Bedevaarstraat. Maar van de beeldhouwer van de staande Onze-Lieve-Vrouw die het Jezuskind aan de hand leidt is niets bekend.
Het overluifeld muurtje waarop het beeld werd aangebracht – bezet met lichtblauwe steentjes en voorzien van opgebrachte goudkleurige sterren – werd geïntegreerd in een groenaanplanting en kreeg rondom een gemetst bloemenperkje. Op 1 mei 1961 kon het door E.H. Deken Emiel Van Aelst en schepen Tijsmans ingezegend en onthuld worden.

 

In de loop der jaren raakte het geheel in verval en al in 2002 was het hoofd van het Jezuskind verdwenen. Buurtbewoners ijverden voor een renovatie en medio 2010 waren beeld, monument en perkje door zorg van de Stad Antwerpen hersteld. Carlo Vansant, bouwkundig projectleider van de stad, coördineerde het geheel.

 

Links: het hernieuwde geheel (foto, 4 juni 2010, bezord door Carlo Vansant)

KapelletjeSchoonbroektoen c96 

Foto: het monumentje op een ongedateerde prentbriefkaart, vermoedelijk eind jaren 1960 - verz. WS

 

 

 

detail c96 

Het hernieuwde hoofdje, nageboetseerd door een restaurator aan de hand van een archieffoto (foto, 4 juni 2010, bezord door Carlo Vansant)

 

 

 

• Bron: Hermine Johnson-De Wagter, 'Liefde gaf u duizend namen: Kapelletjes en Mariabeelden in de parochiefederatie Ekeren', Ekeren, 2002.

 

> Zie ook Standbeelden.be

 


 

Perustraat4 c96
vkb1.0913 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Perustraat 4 (Vrije Basisschool Maria Boodschap)

 

Luchtbal – Aan de ingang van de Vrije Basisschool Maria Boodschap (Perustraat 4) is een klein, plat reliëfbeeldje van Onze-Lieve-Vrouw met Kind aangebracht. — [WS]

 


 

Ekeren 14 0001 c96
vkb1.1390 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Schoonbroek 69

 

In 1956 gaf de bouw van tal van woningen in de straten Schoonbroek, Leerwijk, Vierkerkenstraat, Munsterstraat en Tweekronenstraat aanleiding tot het oprichten in deze nieuw ontstane wijk van een Katholieke Werkliedenbond (K.W.B.). Als geloofsuiting dacht men aan de plaatsing van een Mariabeeld. Het zou centraal gelegen komen, op de scheiding van de woningen Schoonbroek 69 en 67.
In een beglaasd driehoekig kapelletje, gemaakt door schrijnwerker Raymond Dierckx, plaatste men een aangekocht beeldje van Onze-Lieve-Vrouw met Kind.
De 'Moeder Gods' werd feestelijk ingehuldigd en een kleine processie, voorgegaan door E.H. Leo Broos werd gevolgd door vele mensen van de wijk.

 

Bron: Hermine Johnson-De Wagter, 'Liefde gaf u duizend namen: Kapelletjes en Mariabeelden in de parochiefederatie Ekeren', Ekeren, 2002

 


 

 

Ekeren 33 0001 c96
vkb1.1400 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Vierkerkenstraat 2

 

Omstreeks 1960, een korte tijd na de bouw van de woning, werd door de eigenaars een beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind tegen de zijgevel aangebracht. E.H. Deken Emiel Van Aelst zorgde voor de inzegening.

 
De elegante Moeder Gods draagt het Kind op de linkerschouder, beiden zijn ongekroond. De sculptuur lijkt vervaardigd uit natuursteen en rust op een eenvoudige console. Er is geen verlichting voorzien.

 

Bron: Hermine Johnson-De Wagter, 'Liefde gaf u duizend namen: Kapelletjes en Mariabeelden in de parochiefederatie Ekeren', Ekeren, 2002