Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Oude Beurs 48, Schoenmakersstraat

Kockerols (?), 19de eeuw (?), natuursteen — Beschermd monument 2 september 1976
2013-10-04 DSCF6604 c96

De Moeder Gods draagt het Kind op de linkerarm. Dat Maria haar uitverkiezing als moeder van Jezus te danken heeft aan Gods genade wordt ook hier verzinnebeeld door de duif van Gods Geest boven haar hoofd, in een grote stralenkrans. De console is met drie kleine engelenhoofden getooid. Voeg bij dit alles het veelhoekige, sobere baldakijn en de sierlijke lichtarm met lantaarn: en we hebben hier te doen met een bijzonder pittoresk hoekje van het oude Antwerpen.
Zeker tot in de tijd van het Franse Bewind is hier een burenvereniging actief geweest die voor dit beeld instond.

 

Een mogelijke toeschrijving van dit werk aan Walter Pompe (1703-1777) berust op oude gegevens (Van der Sanden); het beeld werd in 1797 weggenomen en in 1814 herplaatst en waarschijnlijk later vernieuwd. De nota van een welingelichte tijdgenoot, het Hs1491, schrijft deze sculptuur toe aan 'Kockerols'. <noot 1>

 

In 2003 werd de houten stralenkrans opnieuw verguld en de ontbrekende duif heraangebracht. In 2005 volgde de restauratie van het beeld en de (gebarsten) console door Jeroen Boel. Hij voerde plastisch herstel uit aan het Jezuskind. Er kon geen signatuur worden weergevonden, een ongebruikelijk iets voor Walter Pompe.

2013-10-04 DSCF6606 c96

<noot 1> De gebroeders Kockerols: Adolf (1834-1908) en Louis (1826-1893), of een van beiden alleen.

 

Archief en literatuur:

  • Archief: SAA, Pk 173/2, f° 446 (Van der Sanden); Hs1491, [f° 7r]
  • Iconografie: KIK, E37503; Antwerpse verhalen 1983, p. 68
  • Literatuur: Thyssen 1902, p. 202; Thyssen 1922, p. 172; Schepens 1981, p. 81, 83; Madonna 2002, p. 118, 161; Madonna 2010, p. 169, 171
  • Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna's: nr. 2 (2003-1), p. 6, 7; nr. 7 (2005-2), p. 10; nr. 18 (2011), p. 14, 15; nr. 21 (2014), p. 22
  • Referentie: vkb1.0111

Boven en onder: foto's WS, 2013

 

 

 

Hiernaast: voor de bundel 'Antwerpse verhalen' (Schoten, 1983) tekende Steven Wilsens de hoek van de Oude Beurs met de Schoenmakersstraat, uiteraard met het madonnabeeld


 


Grotere kaart weergeven