Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Medeverlosseres - Frans Halsplein, Korte Sint-Annastraat 2

17de eeuw (?), natuursteen — Beschermd monument 10 juli 1984
2002-05-06 IMG 4557 c96

De rechtopstaande, gekroonde Lievevrouw houdt in een teder beschermend gebaar haar rechterhand op het hoofdje van de geklede Jezus, die (met op zijn hoofd alleen een kruisje) naast haar staat. Met één voetje vertrapt hij de kop van de slang en tegelijkertijd steekt hij er met beide handen een kruisstaf in. Als zinnebeeld van het kwaad kronkelt de slang rond de globe die, omgeven door gestileerde wolkjes, de console vormt. Merkwaardig genoeg liet de beeldhouwer Jezus met zijn andere voet op een cherubijn rusten om zich zo in evenwicht makkelijker te concentreren bij dit precisiewerk. Aan de andere zijde zorgt een tweede cherubijn, die eveneens opkijkt naar de overwinning op het kwaad, voor een esthetisch parallellisme. Maria, wier mantel ook haar hoofd bedekt, houdt haar linkerhand deemoedig voor zich; ze staat op een maansikkel. De gevelhoek is achter het beeld uitgewerkt als een spitsboognis. Veelhoekige luifel met lambrekijn. Eenvoudige lichtarm met lantaarn.
Volgens overlevering zou de Madonna door de paters jezuïeten zijn geplaatst, die in dit pand omstreeks 1650 hun convict of internaat onderbrachten.

Bij de 'harde' restauratie van het baksteengebouw in 1977 bleef de Madonna niet gespaard van een weinig zachtzinnige reiniging. Het voordien geschilderde natuurstenen beeld is nu van verf ontdaan (gezandstraald?) en oogt niet mooi meer. Bovendien lijken delen bijgekapt, met slecht resultaat: meest opvallend is het gelaat van Maria, dat is sterk misvormd. De negentiende-eeuwse auteur van het Hs1491 noemde het een “zeer kunstig L.V. beeld uit witten gree steen doch met olieverf overschilderd. […]. Vervaardigd door Artus Quellin. Dit beeld wordt algemeen door de kunstminnaars onzer stad bewonderd.” Na de recente mishandeling valt over deze toeschrijving moeilijk te oordelen.

2012-04-30 DSCF9355 c96