Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Hopland 25, Kolveniersstraat

Beeldhouwer onbekend, vóór 1794, marmer (geschilderd)
2012-03-28 DSCF7474 c96

Deze Madonna hing oorspronkelijk tegen de achtergevel van het klooster van de ongeschoeide karmelieten of discalsen (met voorgevel van de kerk aan de Oudevaartplaats, nabij de Graanmarkt). Dat ca. 1625 opgerichte en in 1796 onder Frans bewind opgeheven klooster werd erna een poos gebruikt voor tal van bestemmingen en in 1807 omgevormd tot militair arsenaal. In een niet gepreciseerde periode kwam het beeld aan een gevel van de Meistraat terecht, ongeveer op haar aanvankelijke plaats. In 1908 werd het arsenaalcomplex gesloopt en verhuisde de Madonna nogmaals, nu naar het Hopland.


De Moeder Gods is op de hoek aangebracht in rondboognis, boven een reliëf van een bloemenkorf dat deel uitmaakt van de bouwsculptuur van dit in art deco gedecoreerde pand.
Maria staat op de maansikkel en de slang. Zij ondersteunt het naakte Kind dat rechtop veert en zijn handje aanhankelijk tegen haar borst houdt. Beiden kijken de passanten aan, alleen Maria is gekroond.

 

Dii beeldhouwwerk werd in augustus 2011 van de gevel genomen om in de winter 2011-2012 door Geneviève Hardy in haar atelier te worden gerestaureerd. In februari 2012 was de behandeling klaar, de herplaatsing gebeurde op 26 maart 2012. Hierbij werd de gevelnis niet alleen opgeknapt maar ook aangevuld. Het roosjesmotief van het reliëf eronder werd discreet herhaald. Tenslotte zorgde Voor Kruis en Beeld voor een nieuwe devotielantaarn.

Op 20 mei volgde de inzegening door E.H. Bruno Aerts onder belangstelling van een groep van de Vrienden van de Antwerpse Madonna's.

2012-07-12 DSCF2729 c96

 

Archief en literatuur:

 • Literatuur: Schepens 1981, p. 8; Madonna 2002, p. 142; Madonna 2010, p. 75
 • Aanvullende litaratuur: Thys 1893, p. 465; Weghe 1977, p. 222, 246
 • Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna's: nr. 17 [10 (2011), 1], p. 19; nr. 18 [10 (2011), 2], p. 23
 • Referentie: vkb1.0202

 

Zie ook de Onze-Lieve-Vrouw met Kind van de Handschoenmarkt 4

 

2012-05-20 DSCF0288 c96
Hierboven: Vrienden van de Antwerpse Madonna's bij de inzegening op 20 mei 2012

 

Hieronder, links: aspect van het gepleisterde beeldhouwwerk, net voor de afname

Rechts: Geneviève Hardy bij de demontage (5 augustus 2012)

2011-08-05 DSCF6418 c96  
 

 

Teksten:

 • Sint-Jacobsparochie (bestaande beelden)
  Hopland en Meistraat. – 293. O. L. Vrouw: Deze beeltenis stond vroeger op de achterzijde van het voormalig klooster der Ongeschoende Karmelieten, omtrent dezelfde plaats, waar zij zich thans bevindt. [Thyssen 1902, p. 313]

 

 • St Augustinus-parochie (verdwenen beelden)
  Hopland en Meistraat. - 374. - Het Mariabeeld van dezen hoek werd in 1908 overgebracht naar den hoek van het Hopland en van de Kolveniersstraat. [Thyssen 1922, p. 259]

 

 • Sint-Jacobsparochie (bestaande beelden)
  Hopland en Kolveniersstraat. - 140. O. L. Vrouw. - Deze beeltenis heeft eertijds gestaan op de achterzijde van het voormalig klooster der Ongeschoende Karmelieten, in de Meistraat, later in Arsenaal herschapen. Toen, in 1908, het oud Arsenaal afgebroken werd, moest de beeltenis afgenomen worden. Het was dan dat zij naar St-Jacobs parochie overging en op vermelden hoek plaats vond. [Thyssen 1922, p. 192]