Onze-Lieve-Vrouw met Kind - IJzerenwaag, Kammenstraat 48

Beeldhouwer onbekend, 19de eeuw (?)

sa028034FOTO-OF6121 c96

Hierboven: foto SAA, inventaris: FOTO-OF # 6121

 

Aan de hand van de beschikbare gegevens is het amper mogelijk uitspraken te doen over deze verdwenen Madonna.

Het archief van Voor Kruis en Beeld bevat voor dit beeld enkel een nota m.b.t. uitgevoerde werken in de periode 1955-1956. De kosten uitgevoerd aan het beeld bedroegen 1161 BEF, er wordt niets gespecifieerd.

De chronologisch volgende vermelding is de al even summiere opsomming van verdwenen beelden gepubliceerd door Piet Schepens in 1981.

 

De anonieme auteur van het Hs1491 schrijft het beeldhouwwerk toe aan Hendrik Frans Verbruggen (1654-1724). Wat hiervan te denken?

 

2013-11-01 DSC 7613 c96

Boven: de locatie van de verdwenen Madonna in 2013 (foto WS)

Teksten:

  • IJzerenwaag en Kammestraat. Een fraei L.V. beeld met schoonen troon en effen voetstuk (hemel bol v.s.) Door H.F. Verbruggen. [Hs1491, f° 17r°].

 


 

  • Kammenstraat en Ijzerenwaag. – 126. O.L.Vrouw: 'O.L.Vrouw van Bijstand' is hier statig afgebeeld. De Zaligmaker, van op den arm zijner Moeder, zegent het menschdom. [Thyssen 1902, p. 229].

 


 

  • Kammenstraat en IJzerenwaag. - 227- O. L. Vrouw. - 'O. L. Vrouw van Bijstand' is hier statig afgebeeld. De Zaligmaker, van op den arm zijner Moeder, zegent het menschdom. [Thyssen 1922, p. 223].

 


 

 
 

Archief en literatuur:

  • Archief: Hs1491, [f° 17r°]; Verslag vergadering VKB, 1957-04-10, "Verslag der uitgevoerde werken. Gedurende jaren 1955 en 1956"
  • Iconografie: SAA, FOTO-OF # 6121 (SA028034)
  • Literatuur: Thyssen 1902, p. 229; Thyssen 1922, p. 223; Schepens 1981, p. 7
  • Referentie: vkb1.0048