Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, 'Notre Dame Protectrice de Pie IX' - Quellinstraat 53, Quinten Matsijslei

gebroeders Kockerols, 1869, natuursteen (wit - Savonnières)

Quellinstr 53 1984Darimont c96

Dia Darimont, 1984

Het beeldhouwwerk is omstreeks 1992 gedemonteerd bij de sloop van het gebouw. Het is in gebroken delen in bewaring genomen door de stad Antwerpen, en opgeslagen in een depot van de Dienst Monumentenzorg (inv. nr. MZ 3; anno 2008).
Tot dusver is nog geen geschikte herbestemmingslocatie voor dit vrij grote beeld gevonden.

 

Teksten:

• (6de Wijk). N.D. Protectrice de Pie IX. De Heilige in opgetogene houding met de handen samen gevouwen en de oogen hemelwaarts geslagen staat op een keurig voetstuk waar op het wapen met de pauselijke tiare op afgebeld staat. Het beeld met het voetstuk zijn het werk van de gebr. Kockerols en werden bekostigd door den Heer Dewyndt. (De oprechting had plaats in 1869 26 Maart).
6de wijk n° 64. groot staande O.L.V. [Hs1491, f° 19r°].

 

• Sint-Jozefparochie [bestaande beelden]
Quellinstraat en Quinten Matsijslei. – 356. O. L. Vrouw: Bij het jubelfeest van Pius IX, in 1871, werd aldaar een beeld geplaatst van 'Maria-Onbevlekt'. Het is gebeeldhouwd, in 'Savonnière' steen, door L. Kockerols, en rust op een voetstuk, dat versierd is met de pauselijke wapens en het opschrift: 'Protectrice de Pie IX'. [Thyssen 1902, p. 358]

 

• Sint-Jozefparochie [bestaande beelden]
Quellinstraat en Quinten Matsijslei. – 477. O. L. Vrouw. – Bij het jubelfeest van Z.H. Pius IX, in 1871, werd aldaar een beeld geplaatst van 'Maria-Onbevlekt'. Het is gebeeldhouwd, in 'Savonnière' steen, door L. Kockerols, en rust op een voetstuk, dat versierd is met de pauselijke wapens en het opschrift: 'Protectrice de Pie IX'. [Thyssen 1922, p. 296]

 

 

Archief en literatuur:

  • Archief: Hs1491, [f° 19r°]
  • Iconografie: Dia Tony Darimont anno 1984, Archief VKB
  • Thyssen 1902, p. 358; Thyssen 1922, p. 296
  • Referentie: vkb1.0826

 

 

Boven en onder: de bewaard gebleven sculptuur in gebroken delen, foto WS 2008

 

 

 

Onder, twee details uit prentbriefkaarten (verz. WS), met het beeld op de achtergrond