Sint-Christoffel (H. Christophorus) [verdwenen] - Sint-Jacobsmarkt 45 (vml. VTB- en VAB-gebouw)

 Albert Poels (1903-1984), ca. 1958-1959, natuursteen
2005-02-09 IMG 1193 c961

De patroon van de wegveiligheid mocht bij de nieuwbouw (uit ca. 1958) van de hoofdzetel van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) niet ontbreken. Het reliëf van Albert Poels, links bovenaan de gevel aangebracht, stelde de patroonheilige traditioneel voor: met wandelstok rechts en het Christuskind gedragen op de linkerarm. Een nimbus achter de hoofden wees op hun heiligheid.

 

Het gebouw verdween in de loop van 2005 maar het is mogelijk dat de reliëfs werden gespaard.

 

 

Archief en literatuur:

  • Literatuur: Joos Florquin, "(Ten huize van) Albert Poels. Arthur Matthijslaan 61, Borgerhout/Antwerpen" in 'Ten huize van… Gesprekken met Vlaamse kunstenaars', Leuven, 1962, p. 216-231. (Uitzending 20 maart 1959). (p. 229)
  • Referentie: vkb1.1817

 

 

Ander verdwenen beeldhouwwerk van Albert Poels was te vinden:


 

Hierboven: Het ontmantelde gebouw, klaar voor de sloop. De gevelsculpturen van Poels zijn nog aanwezig.

Bovenaan: het reliëf met Sint-Christoffel - Foto's WS 9 februari 2005.

 

 

 

Teksten:

  • En dat daar?
    Zijn motieven voor de gevel van het V.T.B.-gebouw te Antwerpen op de St.-Jacobsmarkt. Het is een syntese van de bedrijvigheid van de V.T.B.: algemeen toeristisch, ontspanning, strijdend Vlaams, algemeen kultureel, en dan de patroon van de wegveiligheid: Sint-Kristoffel. Binnen in het gebouw heb ik in de zoldering drie glasgravures gemaakt, gespoten in bruut glas en voorstellend de drie zustersteden: Antwerpen, Gent, Brugge. In de zaal van de volksdans en volkszang staat er nog een reliëf in terracotta, die een dansende groep voorstelt: Tijl, Nele, Lamme Goedzak en het dansende volk. Het is een werk dat ik graag gemaakt heb.
    [Joos Florquin, "(Ten huize van) Albert Poels. Arthur Matthijslaan 61, Borgerhout/Antwerpen" in 'Ten huize van… Gesprekken met Vlaamse kunstenaars', Leuven, 1962, p. 216-231. (Uitzending 20 maart 1959). (p. 229)]