Onze-Lieve-Vrouw met Kind [verdwenen] - Kammenstraat, Steenhouwersvest

 
SAA, FOTO-OF # 6113 (SA057028) detail

Voor een globale bespreking van deze locatie en van de foto, zie Kammenstraat, Korte Pandstraat

 

Dit is een enigmatische Madonna, wel fotografisch gedocumenteerd maar amper tekstueel, met nietszeggende zinnen.

Hoewel de foto enkel het onderste deel van het beeldhouwwerk ietwat duidelijk toont — het bovendeel is amper herkenbaar — kan van een vrij dynamische sculptuurstijl worden gesproken. Het Jezuskind lijkt zeer beweeglijk en de mantel van Maria wappert in de wind. Vermoedelijk was dit — bij het aanleggen van de Nationalestraat (ca. 1878) — verdwenen beeld zeer de moeite waard en toe te schrijven aan een vaardige (18de-eeuwse) hand.

 

Zie de Onze-Lieve-Vrouw op de hoek Keizerstraat en Prinsesstraat voor een verwante stijl in drapering van de gewaden.

 

Detail uit SAA, FOTO-OF # 6113

 

Archief en literatuur:

  • Archief: Hs1491, [f° 13r°]
  • Iconografie: SAA, FOTO-OF # 6113, Oude Koornmarkt: vanaf de Kammenstraat, Antwerpen 1890 (sic - WS)
  • Literatuur: Thyssen 1922, p. 132
  • Referentie: vkb1.1119

 

Zie ook: Kammenstraat, Korte Pandstraat

 

vdw-1977 binnenvoor D2 96

 

 

SAA, FOTO-OF # 6113 (SA057028)

Zicht op de Kathedraal, Oude Koornmarkt en hoek met de Korte Pandstraat. Meer vooraan de Kammenstraat en hoek met de Steenhouwersvest. Opname voor de sloop bij het traceren van de Nationalestraat (ca. 1878) - (SAA, FOTO-OF # 6113, foutief als 1890 gedateerd)

 

Teksten:

  • Kammenstraat en Steenhouwers vest. Een schoon oud L.V. beeld, met schoonen troon en keurig voetstuk. [Hs1491, f° 13r°]

 


 

  • Onze-Lieve-Vrouweparochie (verdwenen beelden)
    N.-B. Zoo men beweert, zouden er nog beelden van O. L. Vrouw gestaan hebben, in de Pelgrimstraat en op den hoek der Kammenstraat en Steenhouwersvest. Waarschijnlijk zijn er ook nog beelden verdwenen, met de afbraak der oude kaaien.
    [Thyssen 1922, p. 132]