H. Rochus - Scheldeken 26 (28) [verdwenen] Bewaard in Sint-Andrieskerk

 

2008-04-02 dscf2181 c961

 

De huisgevel van Scheldeken 26, met lege gevelnis. (Foto WS, 13-08-2002)

 

Archief en literatuur:

 • Archief: SAA, bouwdossiers 1887 # 454 en 1887 # 1253 - <noot 1>
 • Iconografie: KIK, B122946 (1950)
 • Thyssen 1902, p. 234; Thyssen 1922, p. 228; Lattin 1955, p. 501; J. Jansen, 'Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Antwerpen V en VI', Brussel-Antwerpen, 1979, p. 25
 • Referentie: vkb1.1084

 

 • Noot 1: Twee bouwdossiers uit 1887 in het Stadsarchief behandelen het "Verplaatsen van het standbeeld van Sint-Rochus". Weduwe Spruyt-Vermylen (Scheldeken, hoek Rijkenhoek) doet op 5 april 1887 een aanvraag hiervoor; die pas op 25 maart 1888 in het College behandeld wordt (1887 # 454).
  Op 24 augustus 1887 wordt voor het adres Scheldeken 26 door N. Benoit en B. De Lehan nogmaals het "Verplaatsen van het standbeeld van Sint-Rochus" gevraagd, op 5 september 1887 behandelt het College deze aanvraag. (1887 # 1253)
  Omdat de dossiers niet ingekeken werden kan hieromtrent geen conclusie worden getrokken.

 

Links:
De huisgevel van Scheldeken 26, met lege gevelnis. (Foto WS, 13-08-2002)

 

B122946 c96

 

(Antwerpen. Kerk Sint-Andries). "Beeld, herk. van huisgevel "In 't Scheldeke", H. Rochus van Montpellier, 1e h. XVIIe [sic - WS], gerestaureerd door Louis Goris, gepolychr. hout, h. 53 (B 122946'50)" [J. Jansen, 'Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Antwerpen V en VI', Brussel-Antwerpen, 1979, p. 25]

 

Teksten:

 • Sint-Andriesparochie - (Nog bestaande beelden).
  Schelleken. - 143. H. Rochus: Op 15 Juli 1866, werd te 3 ure 's namiddags geplaatst en gewijd de H. Rochus van 't Schelleken. Vele giften van dankbaarheid werden, om bekomene weldaden, aan dit beeld geschonken, te weten: twee oorringen, een ring en twee oorbellen; dit alles in goud; verder in zilver: zeven harten, twee schelpen, eene koei, een kindje, een druiventros, twee oorbellen, eene ster, drij sleutels en eenen paternoster met kruis; in koper: een staf met kalbas en twee kandelabers.
  Deze beeltenis werd door eene nieuwe in 1889 vervangen
  . [Thyssen 1902, p. 234]

 


 

 • Sint-Andriesparochie (Nog bestaande beelden).
  Schelleken. - 257. H. Rochus. - Op 15 Juli 1866 werd, te 3 uur 's namiddags, geplaatst en gewijd de H. Rochus van 't Schelleken. Vele giften van dankbaarheid werden aan dit beeld geschonken, te weten: twee oorringen, een ring en twee oorbellen; dit alles in goud; verder in zilver: zeven harten, twee schelpen, eene koe, een kindje, een druiventros, twee oorbellen, eene star, drie sleutels en een paternoster met kruis; in koper: een staf met kalbas en twee kandelabers.
  Deze beeltenis werd door eene nieuwe in 1889 vervangen.
  [Thyssen 1922, p. 228]

 


 

 • (Scheldeken)
  Nr. 28. – St. Rochusbeeld tegen de huisgevel.
  Dit beeld, geplaatst in 1889, vervangt een beeld daar opgericht in 1866 en voorstellende de "H. Rochus van 't Scheldeken". [Lattin 1955, p. 501]

 


 

 

De 'H. Rochus van 't Schelleken', volgens kunstistorici een eikenhouten gepolychromeerde sculptuur uit de eerste helft van de 17de eeuw (1600-1650), is afkomstig van de huisgevel 26 (of 28) aan het Scheldeken. Voor 1950 werd het beeldhouwwerk uit de gevelnis genomen en overgebracht naar Sint-Andrieskerk. Daar werd dit werk van een onbekende beeldhouwer door een zekere Louis Goris gerestaureerd. Vandaag is deze H. Rochus opgesteld in het Kerkmuseum (nr. 30).

Aug. Thyssen, spreekt zich niet uit over materiaal of ouderdom van het beeld. Hij schrijft dat op het Scheldeken een Rochusbeeld in het cholerajaar 1866 werd geplaatst en gewijd. Dat werd toen uit dankbaarheid voorzien van talrijke giften en ex-voto's in goud, zilver en koper. In 1889 werd dit beeld vervangen door het huidige.

Werd in 1889 een 17de-eeuws beeld geplaatst of een 19de-eeuws?

 

In 2002 fotografeerde ik de gevel van het nr. 26, toen was de lege gevelnis nog zichtbaar. (WS)

 

Links: Kerkmuseum Sint-Andries — 30. Heilige Rochus : Antwerpen, 1600-1650, gepolychromeerd eikenhout