H. Jozef [verdwenen] - Graanmarkt (vml. kerk discalsenklooster, ongeschoeide karmelieten)  [verdwenen]

Onbekende beeldhouwer, (bestond voor 1717)

0000 temp278 geen-afb

Aan de Graanmarkt, op de locatie waar zich nu het Horta-café en (deels) de Stadsschouwburg bevinden, stond in het Ancien Régime het klooster en kerk van de Discalsen of ongeschoeide karmelieten. Later werd de gebouwen omgevormd tot militair arsenaal en tenslotte gesloopt.

 

Een beeld van de H. Jozef bevond zich tot in de Franse periode (1796) boven de kerkdeur. Materiaal, grootte of voorstellingswijze van dit in 1717 bij een gelegenheidsversiering vermelde beeld zijn niet bekend.

 

 

Archief en literatuur:

 • Iconografie: niet bekend
 • Thyssen 1902, p. 311; Thyssen 1922, p. 258
 • Referentie: vkb1.1257

 

 

 

Teksten:

 • Sint-Augustinusparochie (verdwenen beelden)
  Graanmarkt. – 288. H. Jozef: Op deze plaats, vroeger 'Brabantsche Koornmarkt' genaamd, was eertijds het klooster der Ongeschoende Karmelieten; de oude gebouwen dienen thans tot Arsenaal.
  Een beeld van den H. Jozef bekroonde de kerkdeur. De kronijkschrijver de Roveroy, sprekende van de meergemelde feestelijkheden van 1717, verhaalt dat het versierd werd met 'vier pyramiden met lanteerns' en met het jaarschrift: 'Joseph tVrCarVM DeVICtor'.
  [Thyssen 1902, p. 311]

 


 

 • Sint-Augustinusparochie (verdwenen beelden)
  Graanmarkt. – 372. H. Jozef: – Op deze plaats, vroeger 'Brabantsche Koornmarkt' genaamd, was eertijds het klooster der Ongeschoende Carmelieten gevestigd.
  Een beeld van den H. Jozef bekroonde de kerkdeur. De kronijkschrijver de Roveroy, sprekende van de meergemelde feestelijkheden van 1717, verhaalt dat het versierd werd met 'vier pyramiden met lanteerns' en met het jaarschrift: 'Joseph tVrCarVM DeVICtor'. [Thyssen 1922, p. 258]