2020 Antwerpen gevelbeelden (foto)

 

Geen afbeelding beschikbaar
vkb1.1240 - Onze-Lieve-Vrouw - Alfons De Cockstraat 34, Van Peenestraat (verdwenen)

In een lijst uit 1975 werd hier op de straathoek een "O.L.V.beeld" genoteerd, het is de enige gekende vermelding. Al in 2009 was het verdwenen, enkel het gevelveld (omrand met elektrische gloeilampjes) resteerde. — [WS]

 

 

 

 


 

2011-04-09 DSCF9763 c96
vkb1.0430 - Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen - Beukenlaan 22 (kapel)

 

Zie onderstaande bijdragen met uitgebreide informatie, én over de kapel, én over het beeld als type.

2011-04-09 DSCF9809 c96

Literatuur

  • Jos Dobbeleers, "Lieve Vrouwke, ik kom niet om te bidden... Mariakapel aan de Beukenlaan in Antwerpen", 'Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna's', pdfnr. 17 (2011, 1), p. 4-9.
  • Jos Dobbeleers, "Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille", 'Nieuwsbrief ...', pdfnr. 18 (2011, 2), p. 8-11.
  • Chris Michielsen, "Wat gebeurde er met de kapel aan de Beukenlaan?", 'Nieuwsbrief ...', pdfnr. 18 (2011, 2), p. 12-13.
  • 'Nieuwsbrief ...', pdfnr. 19 (2012), p. 32


 


 

2007-07-09 SV100578 c96
vkb1.1250 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Jan Van Rijswijcklaan 276

 

Een traditionele, commercieel vervaardigde voorstelling van 'Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand' — zoals op tal van andere gevels in het Antwerpse is te zien — werd ook hier aangebracht. Het appartementsgebouw dateert uit 1955-1956 (bouwaanvraag 2/12/1955, SAA 18 # 34008). Het type is gebruikelijk in de eerste decennia van de 20ste eeuw maar komt dus ook nog tot over de eeuwhelft voor.

 

Een vroeg voorbeeld van auteurswerk is te vinden aan de Cogels Osylei (Tramplaats).
Eendere beelden als dit serieproduct van de Jan Van Rijswijcklaan zijn te vinden in Deurne (Herentalsebaan 164), Merksem en Berchem; er verdween één aan de Brederodestraat, dat werd kort na 1945 geplaatst.

 

Foto P. Sörnsen, 2007 

 

 


  

2001-09-05 IMG 0499 c96
vkb1.0908 - Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Karel Weylerstraat 6

 

De Tentoonstellingswijk op het Kiel is, net als vele andere 20ste-eeuwse nieuwbouwwijken, arm aan religieuze straatbeelden. Toch merk je hier en daar een Madonna op.

 

Het hoekhuis met het De Nelisplein draagt aan de kant Karel Weylerstraat een geglazuurd aardewerken Onze-Lieve-Vrouw met Kind. Het is een typisch beeldje voor zijn tijd, eind jaren vijftig, begin zestiger jaren van de 20ste eeuw. Ambachtslieden grijpen dan terug naar klassieke modellen maar moderniseren, verfrissen en interpreteren. Hier dus geen neogotiek maar 'gotisch geïnspireerd'. Een ander kenmerk is het typische kleurgebruik. Vale, getemperde kleuren worden geprefereerd.

 

Foto WS, 2001

 


 

Geen afbeelding beschikbaar

vkb1.0594 - Onze-Lieve-Vrouw - [Polderstraat] (naam geschrapt 1972)

 

Thyssen noteert hier in 1922 een Mariabeeld, zonder specificaties.

De straat verdween met haar bebouwing medio jaren 1960 bij het aanleggen van de Kleine Ring. De straatnaam werd bij Collegebesluit van 18 februari 1972 van de stratenlijst geschrapt. [Weghe 1977, p. 375]

 

"Sint-Catharinaparochie (Kiel)
Polderstraat - 480. Beeltenis van O. L. Vrouw." [Thyssen 1922, p. 298]

 


 

 

Geen afbeelding beschikbaar

vkb1.1295 - Onze-Lieve-Vrouw - Schijfwerpersstraat, Stijgbeugelstraat

 

In 1975 is hier een beeld vermeld. Het kan ten vroegste omstreeks 1930 zijn aangebracht, de straat werd immers pas geopend met het Collegebesluit van 19 november 1926 (Weghe 1977, p. 455). 


 

Geen afbeelding beschikbaar

vkb1.0592 - 'Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid' - Sint-Bernardsesteenweg (herbestemd)

 

Thyssen (1922, p. 297) informeert ons over een beeldje in een wegkapelletje bij de molen. Het zou zijn overgebracht naar de Sint-Catharinakerk.

 

"Sint-Catharinaparochie (Kiel). St Bernardsche Steenweg. - 478. O. L. Vrouw. - Alle Antwerpenaren kennen den houten molen, dien zij aan hunne rechterzijde ontmoeten, wanneer zij de kerk van 't Kiel naderen. Welnu, bij dien molen stond eertijds een nederig kapelleke, waarin de beeltenis van O. L. Vrouw, Barmhartigheid.
Over een zestigtal jaren, als de steenweg meer belangrijkheid begon te krijgen, bouwden eenige vrome Kielenaren een nieuw kapelleke op de groote baan,waar zij jaarlijks eene achtdaagsche plechtigheid vierden, die eene ware begankenis te weeg bracht.
Met het jubelfeest van Z. H. den Paus in 1871, waren er rond het kapelleke boompjes geplant, waarop de volgende versjes:

 

Het Kiel is heden ook verblijd,
Met Pius Jubelfeest
Bidt de Maagd van bermhertigheid
Zijn redding af om 't meest.

 

O Moeder van bermhertigheid
Aanhoor ons zwakke wenschen
Dat onze Pius wordt bevrijd
Tot heil der Christen menschen.

 

Over eenige jaren werd het beeldje overgebracht naar de parochiekerk en geplaatst in eene zijkapel, die den titel voert: Kapel van O. L. Vrouw van Barmhartigheid."

 

 

Geen afbeelding beschikbaar

vkb1.0593 - Christus aan het kruis (verdwenen) - Sint-Bernardsesteenweg (vml. Kielbegraafplaats, nu Kielpark)

 

Thyssen (1922, p. 297-298) vermeld een verdwenen Chistus aan het kruis op de vroegere Kielbegraafplaats. Het kruisbeeld zou zijn verwijderd bij een uitbreiding in 1885, en, niet zonder symboliek, op die plaats kwam nadien het grafmonument voor de liberale burgemeester Leopold de Wael (1823-1892). Bij de ontruiming van de begraafplaats werd dit overgebracht naar Schoonselhof.

 
"Kerkhof. - 479. Kruisbeeld. - Het Kielkerkhof werd ingewijd in Oogst 1786; het was bestemd voor de begrafenissen der parochiën van O. L. Vrouwe (zuid), St-Joris en St-Andries.
Eertijds was aldaar opgericht het troostvol beeld van den Goddelijke Gekruiste, op de plaats, waar nu het grafmonument van wijlen burgemeester De Wael is gesteld.
Wanneer, in 1885, het kerkhof vergroot werd, nam onze gemeenteraad de gelegenheid te baat om het kruis te doen verdwijnen, en zoo de christene overtuiging van het meerendeel dergenen die daar rusten, en van hunne naastbestaanden pijnlijk te kwetsen. Groot was het getal der kerkhofbezoekers, die luid protest aanteekenden."